Danh mục

Root LG G5 Sprint LS992

Root LG G5 Sprint LS992
Root LG G5 Sprint LS992 Root LG G5 Sprint LS992 Root LG G5 Sprint LS992
Mã sản phẩm: LG G5 Sprint LS992
Phí dịch vụ: 0 VND

- Mặc định của nhà sản xuất thì hệ điều hành (OS) của LG G5 Sprint LS992 sẽ bị khóa, người dùng không thể can thiệp hay tinh chỉnh các file và dữ liệu hệ thống
- Việc root/jailbreak LG G5 Sprint LS992 giúp cho Quý khách có thể can thiệp sâu hơn vào hệ điều hành của máy, như thay đổi logo khởi động, xóa bỏ một số ứng dụng mặc định... v v
- Mặc định của nhà sản xuất, khách hàng chỉ có thể cài đặt/nâng cấp các phiên bản OS (ROM) được thiết kế dành riêng, việc root LG G5 Sprint LS992 giúp cho máy có thể dễ dàng cài đặt một số phiên bản ROM được cộng đồng phát triển
- Root giúp LG G5 Sprint LS992 mang lại nhiều tính năng hay khác chắn chắn sẽ làm Quý khách hài lòng, việc root LG G5 Sprint LS992 sẽ không làm ảnh hưởng tới phần cứng của máy
- Quý khách có nhu cầu có thể yêu cầu cài đặt các phần mêm tiện ích thường dùng sau khi root LG G5 Sprint LS992

Tags: Root LG G5 Sprint LS992

Powered By novang.com